พิธีปิดการศึกษาหลักสูตร นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๓

         พลอากาศตรี เดชอุดม  คงศรี  รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานพิธีปิดการศึกษาหลักสูตร นายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๓ เมื่อ วันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องบรรยายโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ