พิธีเปิดโครงการกระตุ้นจิตสำนึกด้านนิรภัยภาคพื้น

          พลอากาศตรี กานต์ชนก  หันหาบุญ  รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการกระตุ้นจิตสำนึกด้านนิรภัยภาคพื้น กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๑ กองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

2562 08 20 01

2562 08 20 02

2562 08 20 03