พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร

         พลอากาศตรี เดชอุดม คงศรี รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร สังกัด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เมื่อ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ พุทธสถาน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ