พิธีลงนามถวายพระพร พิธีสวดมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศลฯ

         พลอากาศตรี เดชอุดม คงศรี รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานพิธีลงนามถวายพระพร พิธีสวดมนต์และเจริญจิตภาวนาถวายพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๘๗ พรรษา ๑๒ ส.ค.๖๒ เมื่อ วันที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ณ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ