การเผยแพร่และแนะแนวการศึกษาของกองทัพอากาศ

         การเผยแพร่และแนะแนวการศึกษาของกองทัพอากาศ ประจำปี ๖๒ ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ ก.ค.๖๒ ณ จว.ขอนแก่น โดยมี น.อ.พิษณุ เอกระ รอง เสธ.ยศ.ทอ.เป็นหัวหน้าคณะ