พิธีเปิดโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยจราจร ก่อนเทศกาลเข้าพรรษา

         พลอากาศตรี กานต์ชนก  หันหาบุญ  รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการรณรงค์สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยจราจร ก่อนเทศกาลเข้าพรรษา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เมื่อ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมชั้น ๑ กองวิทยบริการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ