การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วทอ.ยศ.ทอ.

         พล.อ.ท.น้อย ภาคเพิ่ม จก.ยศ.ทอ. ประธานอนุกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาของ ทอ. เป็นประธานในการเปิดการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน วทอ.ยศ.ทอ. ระหว่าง ๑ - ๔ ก.ค.๖๒ โดยมี พล.อ.ต.เสน่ห์ บัวชื่น ผบ.วทอ. ให้การต้อนรับ