คณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทอ.ปากีสถาน เยี่ยมชมกิจการ วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

           พลอากาศตรี เสน่ห์  บัวชื่น  ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร วทอ.ปากีสถาน เยี่ยมชมกิจการ วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เมื่อวันอังคารที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒, ๑๓๐๐ ณ วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ