พิธีไหว้ครู หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๓๔

         น.อ.พิเศษ อรกูล ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. เป็นประธานในพิธีไหว้ครู หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๓๔ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ มิ.ย.๖๒ ณ ห้องบรรยาย รร.นฝ.ยศ.ทอ.