กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

         รร.นฝ.ยศ.ทอ. จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรม ชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องใน วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ มิ.ย.๖๒ ณ ห้องบรรยาย รร.นฝ.ยศ.ทอ.