กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 

         น.อ.พิเศษ อรกูล ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ. นำคณะอาจารย์ และ นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๓๔ กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณตนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๖ มิ.ย.๖๒ ณ ห้องบรรยาย รร.นฝ.ยศ.ทอ.