นายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๓๔ ดูงานและศึกษาภูมิประเทศระยะใกล้และกิจกรรมกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์

           น.อ.พิเศษ  อรกูล  ผอ.รร.นฝ.ยศ.ทอ.นำคณะอาจารย์ และ นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๓๔ ดูงานและศึกษาภูมิประเทศระยะใกล้และกิจกรรมกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์
ระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๑ พ.ค.๖๒ พื้นที่ภาคตะวันตก (จว.กาญจนบุรี)