ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการขนส่ง ประจำปี ๒๕๖๒

               พล.อ.ต.ภูวดล  สอนดวงใจ  เจ้ากรมขนส่งทหารอากาศ เดินทางมาตรวจเยี่ยมสายวิทยาการขนส่ง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมี พล.อ.ต.กานต์ชนก  หันหาบุญ  เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ให้การต้อนรับ เมื่อวันพุธที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ