พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรครูทหารชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ ๔๘

           พลอากาศโท น้อย ภาคเพิ่ม เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรครูทหารชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ ๔๘ เมื่อ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ ห้องกิจกรรมโรงเรียนครูทหาร กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ