ทสส.ทอ.ตรวจเยี่ยมสายวิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

           พลอากาศตรีกานต์ชนก หันหาบุญ เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ให้การต้อนรับ พลอากาศตรีประยูร ธรรมาธิวัฒน์ รองเจ้ากรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ และคณะตรวจเยี่ยมสายวิทยาการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทหารอากาศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ เมื่อ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ