กิจกรรมจิตอาสาและเลี้ยงอาหารเย็นแก่นักเรียน อนุบาล - ป.๖

2565 08 04 a 2

         พลอากาศตรี วิสุทธิ์  สมภักดี  เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และคณะ จัดกิจกรรมจิตอาสา และเลี้ยงอาหารเย็นแก่นักเรียน อนุบาล - ป.๖ จำนวน ๖๑ คน รร.บ้านห้วยกระทิง ต.พระธาตุ อ.แม่ระมาด จ.ตาก เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕

2565 08 04 a 3

2565 08 04 a 1

2565 08 04 a 4

2565 08 04 a 5