ต้อนรับคณะโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่าง ทอ.กับ ทอ.อินโดนีเซีย

04 08 65 01 4

         พลอากาศตรี วชิรศักดิ์  พูสิทธิ์  รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ให้การต้อนรับ คณะโครงการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่าง ทอ.กับ ทอ.อินโดนีเซีย เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปกิจการ ยศ.ทอ.ที่เกี่ยวข้องกับ นทน.มิตรประเทศ และเยี่ยมชมกิจการ ศภษ.ยศ.ทอ. เมื่อวันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ บก.ยศ.ทอ.

04 08 65 01 5

04 08 65 01 1

04 08 65 01 6

04 08 65 01 3

04 08 65 01 2