กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

News 20220727 03

 

                     พลอากาศโท กานต์ชนก หันหาบุญ เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ นำข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ บริเวณพื้นที่ บก.ยศ.ทอ.

 

News 20220727 06

News 20220727 04

News 20220727 01

News 20220727 02

News 20220727 133624 02

News 20220727 133624 01

News 20220727 05