พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร

0ef8f9cf dd72 4f3f 9549 dbfc7e92a1d8

         พลอากาศโท กานต์ชนก  หันหาบุญ  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ พุทธสถาน ยศ.ทอ.

26 07 65 a 5

26 07 65 a 4

26 07 65 a 3

26 07 65 a 1