รับมอบเสื้อผ้าและสิ่งของ จาก นักเรียนนายทหารประทวน ชั้นพันจ่าอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๒ เพื่อส่งต่อให้แก่พี่น้องชาวดอย

26 05 65 01 2

         พลอากาศตรี วิสุทธิ์  สมภักดี  เสนาธิการกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รับมอบเสื้อผ้าและสิ่งของ จาก นักเรียนนายทหารประทวน ชั้นพันจ่าอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๒ เพื่อส่งต่อให้แก่พี่น้องชาวดอย เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ ลานพระรูปพระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย บก.ยศ.ทอ.

26 05 65 01 4

26 05 65 01 3

26 05 65 01 1