พิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๙๐

 

2565 01 11 01

 

          พลอากาศโท กานต์ชนก  หันหาบุญ  เจ้ากรมยุทธศึกทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๙๐ เมื่อวันอังคารที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๕, ๐๙๐๐ ณ ห้องบรรยาย รร.นม.ยศ.ทอ.

 

2565 01 11 02

2565 01 11 03

2565 01 11 04

2565 01 11 05