จับสลากรางวัล วันสถาปนา ยศ.ทอ.ครบรอบ ๗๓ ปี และมอบชุดตรวจ ATK

 

 2565 01 07 c1

 

          พลอากาศโท กานต์ชนก  หันหาบุญ  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในการจับสลากรางวัล วันสถาปนา ยศ.ทอ.ครบรอบ ๗๓ ปี และมอบชุดตรวจ ATK ให้แก่ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง ยศ.ทอ.เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม บก.ยศ.ทอ.

 
2565 01 07 c4

2565 01 07 c5

2565 01 07 c15

 

spacer