พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรครูทหารชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ ๕๑

 

2565 01 05 b1 

          พล.อ.ท.กานต์ชนก  หันหาบุญ  จก.ยศ.ทอ.เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรครูทหารชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ ๕๑ (ออนไลน์) มีผู้เข้ารับการศึกษาทั้งหมด ๒๓ คน ณ ห้องประชุมกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เมื่อวันพุธที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๕2565 01 05 b2

2565 01 05 b3

2565 01 05 b4

2565 01 05 b5

2565 01 05 b6

 

spacer