มอบของที่ระลึกเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ๗ มกราคม ๒๕๖๕

 

2565 01 04 01

          พลอากาศโท กานต์ชนก  หันหาบุญ  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ มอบของที่ระลึกเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (๗ มกราคม ๒๕๖๕) ให้แก่ หัวหน้าหน่วยขึ้นตรงฯ เมื่อวันอังคารที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๕ ณ ห้องประชุม บก.ยศ.ทอ.


2565 01 04 02

2565 01 04 03

2565 01 04 04

2565 01 04 05

2565 01 04 06

2565 01 04 07

spacer