พิธีเปิดการฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์ ของ นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๕

 

2564 09 02 01          2564 09 02 02

 

         พลอากาศตรี วชิระ  เริงฤทธิ์  ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกการบริหารสถานการณ์วิกฤติในระดับยุทธศาสตร์ ของ นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๕ เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ และปิดการฝึก เมื่อวันจันทร์ที่ ๖ กันยายน ๒๕๖๔ ณ วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ผ่านระบบออนไลน์

 

 

 

spacer