พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๓๗

          พล.อ.ท.เสน่ห์  บัวชื่น จก.ยศ.ทอ.เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๓๗ เมื่อวันอังคารที่ ๓๑ ส.ค.๖๔  ณ ห้องบรรยาย รร.นฝ.ยศ.ทอ.

 

137 closing ceremony 1

137 closing ceremony 2

137 closing ceremony 3

137 closing ceremony 4

137 closing ceremony 5

 

spacer