เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ บรรยายพิเศษ (ออนไลน์) เรื่อง การศึกษาของทหารอาชีพ ให้กับ นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๓๗

         พล.อ.ท.เสน่ห์  บัวชื่น  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ บรรยายพิเศษ (ออนไลน์) เรื่อง การศึกษาของทหารอาชีพ ให้กับ นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๓๗ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ประชุม รร.นฝ.ยศ.ทอ.

 

boss time 137 1

boss time 137 2

 

spacer