พิธีอัญเชิญ พระรูปหล่อ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย ประดิษฐาน ณ กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

 

2564 07 18 01     2564 07 18 03

 

          พลอากาศโท เสน่ห์  บัวชื่น  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานพิธีอัญเชิญ พระรูปหล่อ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย ประดิษฐาน ณ กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เมื่อ วันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ บริเวณหน้าอาคารกองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

 

2564 07 18 01

2564 07 18 02

2564 07 18 03

2564 07 18 04

2564 07 18 05

 

spacer