พิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างแท่นประดิษฐานพระรูป พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ

 

25640614 07

                 

              พลอากาศโท เสน่ห์ บัวชื่น เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานพิธีวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างแท่นประดิษฐานพระรูป จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ เมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ หน้าอาคารกองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

 

25640614 04      25640614 05

 

 

 

spacer