พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๙         

 

2564 06 08 01

 

          พล.อ.ต.กานต์ชนก  หันหาบุญ  รอง จก.ยศ.ทอ.เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๙ เมื่อวันอังคารที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ (ผู้เข้ารับการศึกษา เข้าร่วมพิธีผ่านแอปพลิเคชันซูม (ZOOM))

 

2564 06 08 01

2564 06 08 02

2564 06 08 03

spacer