พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร สังกัด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

 

2564 06 04 a01      2564 06 04 a05

 

          พล.อ.ท.เสน่ห์  บัวชื่น  จก.ยศ.ทอ.เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร สังกัด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เมื่อวันศุกร์ที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔ ณ พุทธสถาน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

spacer