ผู้จัดการสหกรณ์​ออมทรัพย์​กองบัญชาการ​กองทัพอากาศ จำกัด มอบเงินเพื่อ​สนับสนุน​โครงการสร้างพระอนุสาวรีย์​พระ​บิดา​แห่ง​กอง​ทัพอากาศ​

 

2564 05 25 H1

 

          สหกรณ์​ออมทรัพย์​กองบัญชาการ​กองทัพอากาศ จำกัด (สอ.บก.ทอ.)​ โดย​ พลอากาศตรี ไพสิษฐ์  เชื้อเพ็ชร์​  ผู้จัดการสหกรณ์​ออมทรัพย์​กองบัญชาการ​กองทัพอากาศ จำกัดมอบเงินเพื่อ​สนับสนุน​โครงการสร้าง​พระอนุสาวรีย์พระ​บิดา​แห่ง​กอง​ทัพอากาศ​ จำนวน​​ ๑๐๐,๐๐๐ บาท​ ณ สหกรณ์​ออมทรัพย์​กองบัญชาการ​กองทัพอากาศ จำกัด

 

2564 05 25 H1

2564 05 25 H2

2564 05 25 H3

spacer