พิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารการศึกษาและการฝึก รุ่นที่ ๑๐

        พลอากาศโท เสน่ห์  บัวชื่น  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานพิธีปิดการศึกษา หลักสูตรนายทหารการศึกษาและการฝึก รุ่นที่ ๑๐ เมื่อวันอังคารที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๔,  ๐๙๐๐ ณ พุทธสถาน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

spacer