การตรวจความก้าวหน้าของการจัดทำเหรียญพระบิดา และการจัดสร้างพระรูปจำลองพระบิดาแห่งกองทัพอากาศ

 

 

     2564 04 25 a14     2564 04 25 a20

 

          พลอากาศโท เสน่ห์ บัวชื่น เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เดินทางไปตรวจความก้าวหน้าของการจัดทำเหรียญพระบิดา และการจัดสร้างพระรูปจำลองพระบิดาแห่งกองทัพอากาศ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔

 

                            001          002          003          004          005

 

                                                                2564 04 25 a9     2564 04 25 a8

 

 

spacer