A4 1
A4 2
A4 3
A4 4
A4 5
A4 6
A4 7
A4 8
A4 9
A4 10
A4 11
A4 12
A4 13
A4 14
ภาพลำดับเหตุการณ์การจัดสร้างพระรูปจำลองฯ

 

 

๑. พล.อ.ท.เสน่ห์  บัวชื่น  จก.ยศ.ทอ.และคณะ เดินทางตรวจและปรับแบบรูปหล่อพระบิดา ครั้งที่ ๑ เมื่อวันพุธที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ ณ จว.นครราชสีมา

 

 

 ๒. พล.อ.ท.เสน่ห์  บัวชื่น  จก.ยศ.ทอ.และคณะ เดินทางตรวจและปรับแบบรูปหล่อพระบิดา ครั้งที่ ๒ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ ณ จว.นครราชสีมา

 

 

 

๓. พล.อ.ท.เสน่ห์  บัวชื่น  จก.ยศ.ทอ.และคณะ เดินทางตรวจและปรับแบบรูปหล่อพระบิดา ครั้งที่ ๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ ณ จว.นครราชสีมา

 

 

 

๔. พล.อ.ต.ศุภโชติ  ชัยวงษ์  รองฯ จก.ยศ.ทอ.(สายงานการศึกษา)และคณะ ได้นำแผ่นทองให้ พระพรหมมุนี เจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุ วรมหาวิหาร ลงอักขระ เพื่อนำมาประกอบพิธีเททอง เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

 

 

 

๕. พล.อ.ต.กานต์ชนก  หันหาบุญ  รอง จก.ยศ.ทอ.(สายงานบริหาร)และคณะ เดินทางไปรับแบบผ้ายันต์หลังเหรียญพระบิดาที่จะจัดสร้างจาก พระอาจารย์อดิเรก อนุตตโร เพื่อนำมาประกอบพิธีเททอง เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ วัดหนองทราย จว.สุพรระณบุรี

 

 

 

๖. พล.อ.ท.เสน่ห์  บัวชื่น  จก.ยศ.ทอ.รับมอบมวลสารที่เหลือจากการสร้างพระบิดา ครั้งที่ ๒ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๖๑ จาก พล.อ.ต.วชิระ  เริงฤทธิ์  วทอ.ยศ.ทอ.เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ วทอ.ยศ.ทอ.

 

 

 

๗. คณะผู้บังคับบัญชา กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ร่วมลงนามในแผ่นทอง เพื่อนำไปเข้าพิธีเททองหล่อพระรูปฯ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

 

 

 

๘. พล.อ.ท.เสน่ห์  บัวชื่น  จก.ยศ.ทอ.และคณะ รับแผ่น​ เงิน​ ทอง​ นาก​ จากพระ​เดช​ พระคุณ พระวิสุทธาธิบดี​ เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวราราม​ ราชวรมหาวิหาร​ กรรมการมหาเถรสมาคม และสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร กทม.

 

 

 

๙. พล.อ.ท.เสน่ห์  บัวชื่น  จก.ยศ.ทอ.และคณะ สักการะ​ขออนุญาต​และบอกกล่าวเจ้าที่​ เพื่อจุดไฟเอก​หลอมหุ่นเทียน เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

 

 

 

๑๐. พล.อ.ท.เสน่ห์  บัวชื่น  จก.ยศ.ทอ.ทำพิธีจุดไฟเอกหลอมหุ่นเทียน เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาราช

 

 

 

๑๑. พล.อ.ท.เสน่ห์ บัวชื่น จก.ยศ.ทอ.รับมอบมวลสารจาก ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.เพื่อนำไปประกอบพิธีเททองหล่อพระรูปฯ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ เมื่อวันอังคารที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.

 

 

 

๑๒. พล.อ.ท.เสน่ห์  บัวชื่น  จก.ยศ.ทอ.และคณะ ผบช.ยศ.ทอ.ร่วมซ้อมพิธีบวงสรวงฯ ณ บก.ทอ.และพิธีเททองหล่อพระรูปฯ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เมื่อวันอังคารที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔

 

 

 

๑๓. น.อ.ประเสริฐฯ  อ.อาวุโส กอศ.ยศ.ทอ.รับมอบชนวนและมวลสาร เพื่อนำไปประกอบพิธีเททองหล่อพระรูปฯ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ เมื่อวันพุธที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔

 

 

 

 

 

spacer