การจัดสร้างพระบิดา 01
การจัดสร้างพระบิดา 02
การจัดสร้างพระบิดา 03
การจัดสร้างพระบิดา 04

การจัดสร้างพระบิดา 05
การจัดสร้างพระบิดา 06
การจัดสร้างพระบิดา 07
การจัดสร้างพระบิดา 08
การจัดสร้างพระบิดา 09

การจัดสร้างพระบิดา 010

การจัดสร้างพระบิดา 011

การจัดสร้างพระบิดา 12

การจัดสร้างพระบิดา 013

การจัดสร้างพระบิดา 014

การจัดสร้างพระบิดา 015

การจัดสร้างพระบิดา 016

การจัดสร้างพระบิดา 017

การจัดสร้างพระบิดา 018

การจัดสร้างพระบิดา 19

การจัดสร้างพระบิดา 20

การจัดสร้างพระบิดา 21

การจัดสร้างพระบิดา 22

การจัดสร้างพระบิดา 23

การจัดสร้างพระบิดา 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพลำดับเหตุการณ์การจัดสร้างพระรูปจำลองฯ

 

 

          พล.อ.ท.เสน่ห์  บัวชื่น  จก.ยศ.ทอ.และคณะ เดินทางตรวจและปรับแบบรูปหล่อพระบิดา ครั้งที่ ๑ เมื่อวันพุธที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๔ ณ จว.นครราชสีมา

 

 

          พล.อ.ท.เสน่ห์  บัวชื่น  จก.ยศ.ทอ.และคณะ เดินทางตรวจและปรับแบบรูปหล่อพระบิดา ครั้งที่ ๒ เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ ณ จว.นครราชสีมา

 

 

 

           พล.อ.ท.เสน่ห์  บัวชื่น  จก.ยศ.ทอ.และคณะ เดินทางตรวจและปรับแบบรูปหล่อพระบิดา ครั้งที่ ๓ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๔ ณ จว.นครราชสีมา

 

 

 

         พระพรหมมุนี เจ้าอาวาสวัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร ได้ลงอักขระ บนแผ่นทอง และมอบให้ พล.อ.ต.ศุภโชติ  ชัยวงษ์  รอง จก.ยศ.ทอ.(สายงานการศึกษา) เพื่อนำมาประกอบพิธีเททอง เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๐๔๙ น.

 

 

 

          พล.อ.ต.กานต์ชนก  หันหาบุญ  รอง จก.ยศ.ทอ.(สายงานบริหาร) และคณะ เดินทางไปรับแบบยันต์ หลังเหรียญพระบิดาที่จะจัดสร้างจาก พระสมุห์อดิเรก อนุตตโร (พระอาจารย์เหรก) วัดหนองทราย เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ วัดหนองทราย จว.สุพรระณบุรี

 

 

 

          พล.อ.ท.เสน่ห์  บัวชื่น  จก.ยศ.ทอ.รับมอบมวลสารจากการสร้างพระรูปหล่อพระบิดา รุ่นที่ ๒ เมื่อปี พ.ศ.๒๕๖๑ จาก วทอ.ยศ.ทอ.เพื่อนำมาประกอบพิธีเททอง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ วทอ.ยศ.ทอ.

 

 

 

          พระวิสุทธาธิบดี เจ้าอาวาสวัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร จว.กรุงเทพมหานคร กรรมการมหาเถรสมาคม ลงอักขระบนแผ่นทอง เงิน นาก และมอบให้ พล.อ.ท.เสน่ห์  บัวชื่น  จก.ยศ.ทอ.เพื่อนำมาประกอบพิธีเททอง เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ วัดสุทัศนเทพวราราม ราชวรมหาวิหาร กทม.

 

 

 

          คณะผู้บังคับบัญชา พร้อมทั้งข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ยศ.ทอ.ร่วมบุญเขียนแผ่นทอง และรวบรวม เพื่อนำมาประกอบพิธีเททอง เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

 

 

 

          พล.อ.ท.เสน่ห์  บัวชื่น  จก.ยศ.ทอ.และคณะ ทำพิธีสักการะและบอกกล่าวเจ้าที่ เพื่อดำเนินการจุดไฟเอกหลอมหุ่นเทียน ณ สถานที่ต่าง ๆ ได้แก่ พระอนุสาวรีย์พระบิดา บก.ทอ., หอพระพุทธมหากรุณานภาพลพิทักษ์และอนุสาวรีย์บุพการีทหารอากาศ รร.นนก. เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

 

 

 

          หลังจากได้ทำการบอกกล่าวเจ้าที่แล้ว พระครู​สิทธิ​สังวร​ (หลวงพ่อวีระ ฐานวีโร) วัดราชสิทธารามราชวรวิหาร​ ได้ทำพิธีจุดไฟเอกหลอมหุ่นเทียน เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาราช

 

 

 

           พล.อ.ท.เสน่ห์  บัวชื่น  จก.ยศ.ทอ.และคณะ ผบช.ยศ.ทอ.ร่วมซ้อมพิธีบวงสรวงฯ ณ บก.ทอ.และพิธีเททองหล่อพระรูปฯ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช เมื่อวันอังคารที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔

 

 

 

          พล.อ.ท.เสน่ห์  บัวชื่น  จก.ยศ.ทอ.รับมอบมวลสาร จาก พล.อ.ต.ปิยะกิตติ์  สุทธิวัฒน์ธนากูล  ผบ.รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.เพื่อนำมาประกอบพิธีเททอง เมื่อวันอังคารที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ รร.สธ.ทอ.ยศ.ทอ.

 

 

 

          น.อ.ประเสริฐฯ  อ.อาวุโส กอศ.ยศ.ทอ.รับมอบชนวนและมวลสาร เพื่อนำไปประกอบพิธีเททองหล่อพระรูปฯ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ เมื่อวันพุธที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔

 

 

 

          พล.อ.ท.เสน่ห์ บัวชื่น จก.ยศ.ทอ.เป็นประธานในพิธีอัญเชิญพระรูปจำลอง จอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศไทย ขึ้นแท่นประดิษฐานหน้า บก.ยศ.ทอ.เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่พระองค์ท่านได้ทรงริเริ่มพระกรณียกิจด้านการบินของชาติ พัฒนาด้านการทหาร และวางรากฐานของกองทัพอากาศ ให้พัฒนาก้าวหน้ามาจนถึงปัจจุบัน เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

 

 

 

 

 

spacer