งานสงกรานต์กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๔

 

              พลอากาศโทเสน่ห์ บัวชื่น เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธาน งานสงกรานต์กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ประจำปี ๒๕๖๔ เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ ณ กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ 

 

64040902

 

64040903

 

64040901

spacer