พิธีฟังสารผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ

                พลอากาศโท เสน่ห์  บัวชื่น  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธาน พิธีฟังสารผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ เมื่อวันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ ณ กองบัญชาการ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

 

1 1

 

4 1

spacer