ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานพิธีฟังสารของผู้บัญชาการทหารอากาศ

เนื่องในวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๔

 

         พลอากาศตรี วชิระ เริงฤทธิ์ ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานพิธีฟังสารของผู้บัญชาการทหารอากาศ เนื่องในวันกองทัพอากาศ ประจำปี ๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมนภาธิปัตย์ วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ และผ่านระบบออนไลน์

 

001

 

003

spacer