การตรวจติดตามการหล่อพระรูปพระบิดาแห่งกองทัพอากาศ

 

phoca thumb l 110207

 

          พลอากาศโท เสน่ห์  บัวชื่น  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ  และคณะเดินทางไปตรวจติดตามการหล่อพระรูปพระบิดาแห่งกองทัพอากาศ เมื่อวันอังคารที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๔ ณ บ.ทำไทย สคัลพ์เจอร์ สตูดิโอ จำกัด จว.นครปฐม 

 

 phoca thumb l 110205    phoca thumb l 6404060201

 

 

spacer