พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๓๖

         พล.อ.ท.เสน่ห์  บัวชื่น  จก.ยศ.ทอ.เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๓๖ เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๔  ณ ห้องบรรยาย รร.นฝ.ยศ.ทอ.

spacer