จก.ยศ.ทอ.บรรยายพิเศษให้กับ นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๓๖

          พล.อ.ท.เสน่ห์  บัวชื่น  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ บรรยายพิเศษให้กับ นทน.หลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง รุ่นที่ ๑๓๖ ในวันอังคารที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องบรรยาย รร.นฝ.ยศ.ทอ.

 

spacer