พิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มนภาภิวุฒิ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๖

          พล.อ.อ.แอร์บูล สุทธิวรรณ  ผบ.ทอ.เป็นประธาน พิธีมอบประกาศนียบัตรและเข็มนภาภิวุฒิ แก่ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรนายทหารอากาศอาวุโส รุ่นที่ ๗๖ เมื่อวันอังคารที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องรับรอง ทอ.

spacer