พิธีปิดหลักสูตรครูทหารชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ ๕๐

           พล.อ.ท.เสน่ห์ บัวชื่น  จก.ยศ.ทอ.เป็นประธานพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรครูทหารชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ ๕๐ มีผู้สำเร็จการศึกษาทั้งหมด ๒๗ คน ณ ห้องกิจกรรมโรงเรียนครูทหาร กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔

 

 

spacer