กองทัพอากาศจัดสร้างพระรูปจำลองขนาดหนึ่งเท่าครึ่ง “พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ” เนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี การทิวงคต จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ 

 

 


          ​พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธาน พิธีบวงสรวงและทักษิณานุปทาน ณ บริเวณอนุสาวรีย์ จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ หน้าด้านห้องรับรองกองทัพอากาศ เพื่อสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์อันจะก่อให้เกิดสิริมงคลในการจัดสร้างพระรูปจำลอง ซึ่งกองทัพอากาศจัดสร้างขึ้นเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี การทิวงคต จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พร้อมประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายแด่พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ เมื่อวันพุธที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๖.๐๕ น.

​          เวลา ๐๘.๑๙ น. พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ  ผู้บัญชาการทหารอากาศ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ในพิธีเจริญพระพุทธมต์และพิธีเททองหล่อพระรูปจำลอง “พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ” และเทนำฤกษ์องค์จำลองขนาดสูง ๒๑ นิ้ว ณ บริเวณลานอเนกประสงค์โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธาราช โดยมี เจ้าประคุณ สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ (สุชิน อคฺคชิโน) กรรมการมหาเถรสมาคม เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร กรุงเทพมหานคร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดอกเตอร์ พรรณระพี สุทธิวรรณ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ของกองทัพอากาศ และคุณดอมินิก ภูวสวัสดิ์ จักรพงษ์ เป็นผู้แทนราชสกุลจักรพงษ์ และผู้แทนสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เข้าร่วมในการประกอบพิธีฯ

         ในพิธีทองหล่อพระรูปจำลอง “พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ”และเทนำฤกษ์ องค์จำลองขนาดสูง ๒๑ นิ้ว ได้นิมนต์พระเกจิอาจารย์ ๘ รูป นั่งปรกอธิษฐานจิต ๔ ทิศ ระหว่างประกอบพิธีเททอง เพื่อความเข้มขลังศักดิ์สิทธิ์ ได้แก่

​           ๑. พระราชพัฒนาการ (หลวงพ่อเจ้าคุณสมชาย) วัดปริวาสราชสงคราม กรุงเทพมหานคร
​           ๒. พระภาวนาวิสุทธิโสภณ (เจ้าคุณสุรศักดิ์) วัดประดู่ พระอารามหลวง จังหวัดสมุทรสงคราม
​           ๓. พระครูสุนทรโชติธรรม (หลวงพ่อบุญมา) ที่พักสงฆ์เขาแก้วทอง จังหวัดปราจีนบุรี
​           ๔. พระสมุห์อดิเรก อนุตฺตโร (พระอาจารย์เรก) วัดหนองทราย จังหวัดสุพรรณบุรี
​           ๕. พระใบฎีกาเจริญศักดิ์ สิริภทฺโท (พระอาจารย์อ๊อด) วัดดอนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
​           ๖. พระครูวิสุทธิวิทยาคม (หลวงพ่อทอง) วัดบ้านไร่ จังหวัดนครราชสีมา
​           ๗. พระครูสิทธิสังวร(หลวงพ่อวีระ ฐานวีโร)วัดราชสิทธาราม กรุงเทพ
​           ๘. พระครูกัลยาณสิทธิวัฒน์(หลวงพ่อสมาน กลฺยาณธมฺโม) วัดราชสิทธาราม กรุงเทพ

          ในโอกาสครบรอบ ๑๐๐ ปี การเสด็จทิวงคต จอมพล สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจักรพงษ์ภูวนารถ กรมหลวงพิศณุโลกประชานารถ พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติที่ทรงพัฒนาด้านการทหารและริเริ่มพระกรณียกิจด้านการบินของชาติ อันเป็นคุณูปการยิ่งใหญ่ต่อประเทศชาติมาถึงปัจจุบัน กองทัพอากาศ ได้กำหนดสร้างพระรูปจำลองขนาดหนึ่งเท่าครึ่งพร้อมแท่นประดิษฐานขึ้น ณ กองบิน ๑, ๓, ๔, ๕, ๗, ๒๑, ๒๓, ๔๑, ๔๖, โรงเรียนการบิน และกรมยุทธศึกษาทหารอากาศ รวม ๑๑ แห่ง โดยได้กำหนดทำพิธีเททองพระรูปจำลอง พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ ขนาดหนึ่งเท่าครึ่งและเทนำฤกษ์ องค์จำลองขนาดสูง ๒๑ นิ้ว ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๔ ณ บริเวณลานอเนกประสงค์โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธาราช เพื่อเป็นสิริมงคลนำพาความเจริญมาสู่ผู้สักการะบูชาและครอบครัว โดยเกจิอาจารย์ที่มีชื่อเสียงจากทั่วประเทศ

          ในการนี้ กองทัพอากาศเปิดโอกาสให้ กำลังพลทหารอากาศทั้งอดีตและปัจจุบัน รวมทั้งประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการจัดสร้างพระรูปจำลองขนาดหนึ่งเท่าครึ่งพร้อมแท่นประดิษฐาน และร่วมจารึกประวัติศาสตร์โดยการบริจาคเงินร่วมจัดสร้างตามที่กำหนด จะได้รับเหรียญผู้สร้างเหรียญเงินหน้าทองคำตอกโค๊ด ๙ รอบ จำนวน ๑ เหรียญ (สร้างจำนวนจำกัดและมอบให้เฉพาะผู้บริจาคเงินร่วมจัดสร้างตามที่กำหนด) พร้อมจารึกชื่อบนแผ่นป้ายติดด้านหลังแท่นประดิษฐาน ๑ แห่งตามที่ผู้บริจาคระบุ รวมทั้งได้จัดสร้างวัตถุมงคลให้เช่าบูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้เช่าบูชาและครอบครัว ดังนี้

          การจัดสร้างพระรูปจำลองขนาดสูง ๒๑ นิ้ว พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ ทั้ง ๓ แบบ ประกอบด้วย
​           ๑. องค์นำฤกษ์ปิดทองคำแท้ จำนวน ๑ องค์
           ๒. องค์กรรมการสีเขียวอมดำ จำนวน ๒๐๐ องค์
​           ๓. องค์มวลชนสีเม็ดมะขามเข้ม จำนวน ๙๙๙ องค์

          ​การจัดสร้างเหรียญที่ระลึก พระบิดาแห่งกองทัพอากาศ ๘ แบบ ประกอบด้วย
​           ๑. เหรียญเงินลงยา จัดสร้างขึ้น ๕ สี จำนวน ๕๐๐ เหรียญ แบ่งเป็น
​            - สีแดง จำนวน ๑๐๐ เหรียญ
​            - สีฟ้า จำนวน ๑๐๐ เหรียญ
​            - สีเขียว จำนวน ๑๐๐ เหรียญ
​            - สีเหลือง จำนวน ๑๐๐ เหรียญ
​            - สีม่วง จำนวน ๑๐๐ เหรียญ
          ​ ๒. เหรียญนวโลหะ จำนวน ๕๐๐ เหรียญ
          ​ ๓. เหรียญทองเหลืองชุบทองพ่นทรายขัดเงา (จิวเวลรี่) จำนวน ๕๐๐ เหรียญ
​           ๔. เหรียญอัลปาก้าซาติน​ จำนวน ๕๐๐ เหรียญ
          ​ ๕. เหรียญอัลปาก้า จำนวน ๑,๐๐๐ เหรียญ
​           ๖. เหรียญทองซาติน จำนวน ๑,๐๐๐ เหรียญ
​           ๗. เหรียญทองแดง จำนวน ๒,๕๐๐ เหรียญ
​           ๘. เหรียญทองเหลือง จำนวน ๒,๕๐๐ เหรียญ

          กองทัพอากาศขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้มีจิตศรัทธาสนใจร่วมบริจาคเงินจัดสร้างพระรูปจำลอง ฯ หรือเช่าบูชาวัตถุมงคล ติดต่อได้ที่
​           นาวาอากาศเอก สุริยา ราชขันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๕๖๖๕ ๕๕๖๕
​           นาวาอากาศโทหญิง วาริกา ยามเที่ยง หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘ ๑๘๓๘ ๖๓๐๓​

 

spacer