พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรนายทหารชั้นประทวน เป็นนายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ ๖๒

          พลอากาศตรี กานต์ชนก หันหาบุญ  รองเจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรนายทหารชั้นประทวน เป็นนายทหารสัญญาบัตร รุ่นที่ ๖๒ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

 

2564 02 04 A01

2564 02 04 A02

 

 

spacer