เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ บรรยายพิเศษ แก่นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๕ หัวข้อ “ระบบการศึกษาของทหารอาชีพ”

          พลอากาศโท เสน่ห์ บัวชื่น  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ แก่นักศึกษาวิทยาลัยการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๕ หัวข้อ “ระบบการศึกษาของทหารอาชีพ” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔,  ๐๘๐๐ - ๑๐๐๐ ณ ณ ห้องประชุมนภายาธิปัตย์ และผ่านระบบออนไลน์

 

2564 02 04 01

2564 02 04 02

2564 02 04 03

spacer