พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร สังกัด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

          พลอากาศโท เสน่ห์ บัวชื่น  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร สังกัด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ กุมพาพันธ์ ๒๕๖๔ ณ พุทธสถาน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

 

2564 02 A01

2564 02 A02

2564 02 A03

 

spacer