ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๕

          พลอากาศตรี วชิระ เริงฤทธิ์  ผู้บัญชาการวิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ ปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรการทัพอากาศ รุ่นที่ ๕๕ เพื่อแนะนำผู้บังคับบัญชาและคณาจารย์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓๐๐ - ๑๔๐๐ ณ ห้องบรรยาย วิทยาลัยการทัพอากาศ กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

 

spacer