พิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร สังกัด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

          พลอากาศโท เสน่ห์ บัวชื่น  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารสัญญาบัตร สังกัด กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เมื่อวันศุกร์ที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ พุทธสถาน กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

 

2563 11 06 A1

2563 11 06 A2

2563 11 06 A3

spacer