พิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๗

          พลอากาศโท เสน่ห์ บัวชื่น  เจ้ากรมยุทธศึกษาทหารอากาศ เป็นประธานพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารชั้นผู้บังคับหมวด รุ่นที่ ๘๗ เมื่อวันอังคารที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องบรรยาย โรงเรียนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ

 

2563 10 27 A01

2563 10 27 A02

2563 10 27 A03

spacer